PI: Pu Yu (于浦)

Professor
Department of Physics
New Science Building A326
Tsinghua University
Haidian District, Beijing, China 100084
Tel: (+86) 10 62786302
Email: yupu@mail.tsinghua.edu.cn

Postdoc

 • Yang Liu(刘洋)
 • Ph.D from University of Southern California

 • Jianbing Zhang(张建兵)
 • Ph.D from Tsinghua Univ.

 • Jinling Zhou(周金玲)
 • Ph.D from University of New South Wales

 • Xinyu Shu(舒新愉)
 • Ph.D from National University of Singapore.

  Graduate students

 • Di Tian (田迪)
 • B.S. from Xi'an Jiaotong

 • Yongshun Wu (吴永顺)
 • B.S. from Tianjin Univ.

 • Sijie Wu (吴思杰)
 • B.S. from Tsinghua Univ.

 • Cong Li (李聪)
 • B.S. from Nankai Univ.

 • Lingzhi Wen (温凌志)
 • B.S. from Beijing Normal Univ.

 • Kunhong Xiao(肖坤鸿)
 • B.S. from Tsinghua Univ.

 • Zewei Huang (黄泽蔚)
 • B.S. from Zhejiang Univ.

 • Caiyong Li (李才勇)
 • B.S. from Xi'an Jiaotong